Sertai Komuniti Penulis Bestseller

Email:
First Name:
 

Sunday, October 14, 2012

Coca cola dan buku kanak-kanak, ada kaitan?


Oleh Fazeila Isa
Trainer coaching penulisan buku bergambar kanak-kanak
Informasi di sini

Terdapat banyak gaya penulisan buku bergambar kanak kanak yang boleh dieksperimenkan. Salah satunya adalah penggunaan kesan aliterasi.

Aliterasi adalah pengulangan bunyi pada pangkal perkataan berturutan di dalam sesuatu ayat. Contoh paling terkenal yang kita biasa dengar digunakan dalam permainan tongue twister:

She sells seashells by the seashore.
The shells she sells are surely seashells.
So if she sells shells on the seashore,
I'm sure she sells seashore shells!

Dalam penulisan buku bergambar kanak kanak, aliterasi ini boleh diguna pakai dalam mencetus keseronokan dan unsur jenaka apabila kanak kanak mendengar atau membaca buku tersebut. Bukan itu sahaja, aliterasi boleh membantu meningkatkan kamus kosa kata kanak kanak kerana ia mudah diingati secara berirama.

Penggunaan kesan aliterasi ini tidak semestinya digunakan ke atas keseluruhan perkataan di dalam ayat tersebut ketika menulis. Asalkan ada beberapa perkataan yang mengulang bunyi yang hampir hampir sama. Contoh:


Dan's dog dove deep in the dam, drinking dirty water as he dove.
Larry’s lizard likes leaping leopards.
Kim’s kids kept kiting.
Drew threw the few new screws.
Big brown bears bake berry bread.
Terdapat juga jenama terkenal dunia menggunakan kaedah aliterasi ini supaya nama mereka mudah diingati. Antara contoh:

Dunkin' Donuts
Paypal
Coca Cola
Spongebob Squarepants
Mickey Mouse

Menarik bukan?

No comments:

Post a Comment